recepta na medyczna marihuane online

Ministerstwo Zdrowia niedawno ogłosiło wprowadzenie ograniczeń dotyczących wystawiania recept przez internet. Projekt rozporządzenia, który opublikowano 2 maja 2023, ma na celu zastosowanie rozwiązań, które zapobiegną hurtowemu przepisywaniu leków leczniczych, zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, w sposób niekontrolowany przez internet, bez wcześniejszego zbadania pacjenta.

 

Nowe przepisy dotyczące wystawiania recept na marihuanę medyczną przez internet

lekarz wypisuje receptę na medyczna marihuane online
Wprowadzenie nowych przepisów regulujących zasady wystawiania recept przez internet jest już przesądzone. Według informacji z Ministerstwa Zdrowia, projekt rozporządzenia prawdopodobnie zostanie uruchomiony jeszcze przed końcem maja, co z pewnością wpłynie na pacjentów i lekarzy. Nowe przepisy mają na celu zapobieganie nielegalnemu handlowi lekami zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1. Wprowadzenie zmian spowodowoduje pewne utrudnienia w procesie wystawiania recept przez internet, co z kolei wymaga dostosowania się do nowych zasad przez lekarzy i pacjentów. Więcej informacji możesz też przeczytać w TYM TEMACIE na naszym forum.

Konieczność wizyty w stacjonarnej klinice konopnej.

Ministerstwo Zdrowia zwraca uwagę na ważną kwestię, jaką jest kontynuacja leczenia pacjentów stosujących produkty lecznicze zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1. W przypadku pacjentów znajdujących się pod opieką lekarza, a wymagających kontynuacji terapii, Ministerstwo Zdrowia  proponuje zachowanie możliwości wystawienia recepty online, pod warunkiem, że od ostatniego badania pacjenta nie minęło więcej niż 12 miesięcy. Niestety, dla pacjentów niebadanych lub nieleczonego wcześniej przez danego lekarza stacjonarnie, nie będzie możliwe przepisanie leków zawierających wymienione substancje w tym też medyczną marihuanę. Działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz minimalizowanie potencjalnych zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego stosowania środków odurzających czy substancji psychotropowych.

AKTUALIZACJA Sierpień 2023

Prawidłowe funkcjonowanie klinik konopnych pozostaje nienaruszone, jednak kwestia receptomatów może stanowić pewne wyzwanie.

Dokonano dwóch istotnych modyfikacji:

Po pierwsze, wprowadzono regularne, co trzymiesięczne konsultacje kontrolne poprzez połączenia telefoniczne. To zastąpiło wcześniejszy protokół, gdzie przedłużenie recept na medyczną marihuanę odbywało się za pomocą korespondencji mailowej po dwóch takich konsultacjach z lekarzem.

Po drugie, niesioną innowacją jest nowe wymaganie dotyczące udostępnienia historii własnych recept w internetowym koncie pacjenta. To ma służyć lekarzowi jako cenny zasób informacji. Dzięki dostępowi do pełnej historii farmakologicznej pacjenta, lekarz może podejmować bardziej świadome decyzje terapeutyczne, uwzględniając wcześniejsze leczenie i reakcje organizmu na stosowane preparaty.

W rezultacie, dwa te elementy wnoszą nową jakość do funkcjonowania klinik, wprowadzając większy stopień kontroli nad procesem terapeutycznym oraz umożliwiając lekarzom lepsze dopasowanie terapii do indywidualnych potrzeb i historii zdrowotnej pacjentów.

Więcej w tym temacie na forum: https://forum.haszysz.com/threads/recepty-na-konopie-po-kontrolach-niedzielskiego.132953/

Zobacz też:
- Polecana klinika konopna Green Doctor
- Jakie odmiany medycznej marihuany znajdziemy w aptekach w 2023 roku​ 

Autorami artykułów zamieszczonych na haszysz.com są pasjonaci mający bardzo duże doświadczenie w uprawie, hodowli i konsumpcji konopi indyjskich. Wiedza ta jest efektem doświadczenia zdobytego na przestrzeni lat na forum.haszysz.com i obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień. Publikacja ich pracy ma cel informacyjno-edukacyjny. Należy pamiętać, że regulacje prawne dot. konopi indyjskich, ich uprawy i posiadania, różnią się w zależności od kraju.

Najnowsze

Polecamy sklep z nasionami marihuany