ph 1 01

Odpowiednie pH harmonizuje z zdolnością konopi indyjskiej do absorpcji składników odżywczych. W glebie o charakterze kwasowym pewne składniki stają się bardziej dostępne, podczas gdy inne osiągają swoją dostępność w środowisku zasadowym. Zbyt skrajne wartości pH mogą ograniczać dostęp do pewnych elementów, prowadząc do niedoborów odżywczych i potencjalnych komplikacji zdrowotnych dla rośliny lub jej śmierci.

Czym jest pH?

pH jest  miarą kwasowości lub zasadowości roztworu, określająca aktywność jonów wodoru. Skala pH ma zakres od 0 do 14, przy czym wartość 7 oznacza roztwór obojętny. Wartości poniżej 7 wskazują na środowisko kwasowe, natomiast wartości powyżej 7 wskazują na środowisko zasadowe.

Czym mierzyć pH

*Cyfrowy pH metr: Są precyzyjne, łatwe w użyciu i szybko dają wyniki. Przed każdym użyciem warto je skalibrować za pomocą buforów o znanych wartościach pH.

ph metry elektroniczne
*Paski wskaźnikowe: Są mniej precyzyjne niż mierniki cyfrowe, ale są tanie i proste w użyciu. Aby uzyskać wynik, zanurz pasek w roztworze, a następnie porównaj jego kolor z dołączoną skalą kolorów. Odradzamy ich używanie.

*Krople wskaźnikowe: Podobnie jak paski wskaźnikowe, krople zmieniają kolor próbki w zależności od pH roztworu. Dodaj kilka kropli do próbki i porównaj kolor z załączoną skalą, precyzja jest kwestią dyskusyjną.

badanie ph kropele

Więcej o mierzeniu pH wody do podlewania znajduje się w tym temacie https://forum.haszysz.com/threads/rodzaje-wody-ph-i-inne.26574/page-4

Jak zmierzyć pH w łatwy sposób

Aby przeprowadzić proste pomiary pH, nie musisz być ekspertem ani posiadać drogiego sprzętu laboratoryjnego. Dostępne są łatwe w obsłudze i niedrogie narzędzia, takie jak paski wskaźnikowe(mniej dokładne) do testowania pH czy przenośne mierniki cyfrowe, narzędzia te umożliwiają szybkie i stosunkowo dokładne pomiary pH wielu substancji, od gleby po wodę.

Metody mierzenia pH

Metoda kolometryczna – czyli przy pomocy wskaźników zmieniających kolor. Mogą to być próbówki zawierające specjalny roztwór lub zwykłe papierki lakmusowe, które po zetknięciu z glebą zmieniają kolor. Wynik należy porównać ze wskazaniami wzorcowymi dołączonymi do wskaźników.


Metoda potencjometryczna – czyli przy użyciu mierników elektrycznych. Zależnie od modelu miernika wystarczy albo przyłożyć końcówkę z czujnikiem do ziemi i odczytać wynik na wyświetlaczu lub też zmieszać niewielką ilość ziemi z wodą destylowaną, i w tak przygotowanej mieszance umieścić końcówkę miernika, a następnie odczytać wynik.

Mierzenie pH podłoża

Najprostszym sposobem na ocenę pH gleby, w której uprawiamy konopie indyjskie, jest użycie pasków do mierzenia pH. Choć nie zapewniają one dokładnych pomiarów, dla początkujących growerów są wystarczające.

Mierzenie pH ziemi paskami do pomiaru pH krok po kroku

Krok 1: Pobranie próbki ziemi
Zacznij od zebrania próbki ziemi, około 1/5 łyżeczki. Optymalna głębokość to około 10 cm. Jeśli pobierasz ziemię z doniczki, delikatnie przesuń wierzchnią warstwę i z niewielkiego zagłębienia weź próbkę do analizy.

Krok 2: Przygotowanie naczynia
Do analizy pH potrzebujesz niewielkiego, w miarę głębokiego naczynia - może to być pojemnik po jogurcie czy filiżanka. Ważne, by nie używać płaskich talerzyków. Wsyp do niego wcześniej zebraną próbkę ziemi.

Krok 3: Dodawanie wody destylowanej
Do próbki ziemi dodaj 10 ml wody destylowanej, co odpowiada mniej więcej jednej pełnej łyżce stołowej.

Krok 4: Mieszanie próbki
Dokładnie wymieszaj ziemię z wodą destylowaną.

Krok 5: Czekanie na opadanie cząstek
Pozostaw naczynie na chwilę w spokoju, aż większość cząstek ziemi osiądzie na dno. Nie martw się, jeżeli niektóre drobiny pozostaną na powierzchni.

Krok 6: Użycie papierka wskaźnikowego
Chwytając papierek wskaźnikowy, zanurz go w mieszaninie na krótką chwilę - wystarczy dosłownie sekunda.

Krok 7: Odczyt wyniku
Po wyjęciu papierka delikatnie strzepnij go, a następnie odczekaj około 30 sekund. W tym czasie na papierku pojawią się barwne wskaźniki. Porównując je ze skalą dołączoną do zestawu, określ wartość pH.

Mierzenie pH ziemi przy pomocy kwasomierza glebowego płytkowego

ph metr plytkowy

Wielu ogrodników korzysta z kwasomierza glebowego płytkowego. Ten praktyczny przyrząd posiada skalę kolorów na płytce, na którą nakładamy gródkę gleby która w połączeniu z płynem HELLIGA umożliwia łatwą interpretację wyników, ponieważ reaguje z próbką, przez co otrzymujemy konkretny kolor na skali, odpowiadający określonej wartości pH.

Mierzenie pH podłoża przy pomocy wody z podstawki

Aby przeprowadzić wiarygodny test, upewnij się, że roślina była podlewana co najmniej 24 godziny przed testem. Następnie znów podlej roślinę tak by woda spłyneła do podstawki. Zbierz wodę z podstawki pod doniczką. W przypadku miernika, zanurz elektrodę w wodzie i odczytaj wartość, a dla pasków wskaźnikowych, zanurz pasek w wodzie i porównaj kolor z dołączoną skalą. Otrzymane wartości dadzą ogólny obraz pH gleby, a jeśli jest potrzeba, można skorygować pH przy użyciu specjalnych preparatów.

Więcej informacji o mierzeniu pH w uprawach hydroponicznych marihuany znajdziesz tutaj https://www.wiki.haszysz.com/index.php/Mierzenie_pH

Mierzenie pH wody przeznaczonej do podlewania

Mierzenie pH roztworu jest kluczowe dla zapewnienia konopiom indyjskim optymalnych warunków wzrostu. Należy to robić przy każdym podlewaniu po domieszce nawozów. Jeżeli wartość pH wody jest inna niż optymalna należy ją skorygować preparatami pH+ lub pH- dostępnymi w growshopach.

Dlaczego pH jest ważne w uprawie marihuany?

Jednym z najważniejszych czynników, który często jest niedoceniany, ale ma zasadnicze znaczenie dla każdego etapu uprawy marihuany, jest pH gleby lub roztworu, w którym rosną konopie. Poziom pH odgrywa zasadniczą rolę w procesie dostarczania składników odżywczych, ochronie rośliny przed chorobami oraz zapewnieniu optymalnych warunków dla korzeni. Jak więc dokładnie pH wpływa na uprawę marihuany i dlaczego jest tak ważne? Oto kilka punktów, które to wyjaśniają wszystko:

Dostępność składników odżywczych: Wartość pH gleby lub roztworu wpływa na dostępność składników odżywczych dla rośliny. Przy pewnych wartościach pH niektóre składniki odżywcze stają się trudniej dostępne dla korzeni marihuany. Jeśli pH jest zbyt niskie lub zbyt wysokie, może to prowadzić do niedoborów lub nadmiaru składników odżywczych.

Zdrowie korzeni: Korzenie marihuany preferują stabilne środowisko z odpowiednim pH. Zbyt kwasowe lub zbyt zasadowe środowisko może zaszkodzić korzeniom, prowadząc do ich uszkodzenia lub chorób.

Wchłanianie wody: pH wpływa na zdolność rośliny do wchłaniania wody. Jeśli wartość pH jest nieoptymalna, może to wpłynąć na zdolność rośliny do wchłaniania wody i innych niezbędnych składników odżywczych.

Zapobieganie chorobom: Właściwe pH może pomóc w zapobieganiu pewnym chorobom glebowym. Niektóre patogeny glebowe rozwijają się lepiej w środowiskach o określonym pH.

Optymalizacja mikroflory gleby: W glebie występuje wiele pożytecznych mikroorganizmów, które wspomagają wzrost rośliny, takich jak bakterie. Właściwe pH pomaga w utrzymaniu zdrowej mikroflory glebowej, która wspiera zdrowy wzrost konopi indyjskiej.

Wpływ na plony i jakość: Ostateczna jakość i ilość plonów marihuany są silnie związane z optymalnym pH podłoża. Rośliny uprawiane w odpowiednich warunkach pH będą miały lepszy wzrost, większe kwiaty i wyższą zawartość kannabinoidów.

Więcej w artykule: Jak bardzo jest ważne ph przy uprawie konopi indyjskich w glebie

Jak różne wartości pH wpływają na wzrost i rozwój konopi indyjskiej.

Zbyt kwasowe lub zbyt zasadowe podłoże może prowadzić do wielu problemów, takich jak blokowanie składników pokarmowych, co ostatecznie wpływa na zdrowie i wydajność uprawy marihuany. Dlatego regularne monitorowanie i dostosowywanie pH podłoża jest niezbędne dla zdrowego wzrostu i kwitnienia trawki.

Niskie pH (kwasowe):

  • W glebie o pH poniżej 6,0 niektóre składniki odżywcze stają się trudniej dostępne dla rośliny, podczas gdy inne mogą być wchłaniane w nadmiarze.
  • Mogą wystąpić niedobory wapnia, magnezu i fosforu.
  • Zbyt kwasowe pH może prowadzić do zwiększenia dostępności metali ciężkich.

Wysokie pH (zasadowe):

  • W glebie o pH powyżej 7,0 składniki takie jak żelazo, mangan, bor, miedź i cynk mogą stać się trudniej dostępne dla konopi.
  • Zbyt zasadowe pH może prowadzić do problemów z blokadą składników odżywczych, co oznacza, że roślina nie może wchłaniać niezbędnych składników, mimo że są one obecne w glebie.

Jakie optymalne wartości pH preferują rośliny konopi

Konopie indyjskie preferują pH lekko kwasowe do neutralnego. Optymalne wartości pH dla konopi uprawianych w glebie wynoszą od 6,0 do 7,0. W tym zakresie rośliny mają najłatwiejszy dostęp do wszystkich niezbędnych składników pokarmowych.

optymalne ph uprawa marihuany

Dla upraw i hodowli hydroponicznych lub w bezglebowych podłożach, takich jak kokos czy wełna mineralna, preferowany zakres pH dla marihuany jest nieco niższy i wynosi od 5,5 do 6,5. W takich systemach składniki pokarmowe są bardziej bezpośrednio dostępne dla roślin, ale równowaga pH jest kluczowa, aby zapobiec blokowaniu składników pokarmowych.

Skutki niewłaściwego pH wody i gleby dla roślin marihuany

Niewłaściwe pH może mieć poważne konsekwencje dla rozwoju marihuany. Oto kilka skutków niewłaściwego pH :

Zaburzenia wchłaniania składników odżywczych: Niewłaściwe pH może utrudniać roślinie dostęp do niektórych składników odżywczych. Przy niskim pH żelazo, miedź, cynk, mangan i bor mogą stać się toksyczne dla konopi indyjskich, podczas gdy wapń, magnez i fosfor mogą stać się mniej dostępne. Przy wysokim pH może dojść do niedoboru żelaza, manganu, boru, miedzi i cynku.

Uszkodzenie korzeni: Zbyt kwasowe lub zbyt zasadowe pH może uszkodzić korzenie marihuany, co prowadzi do ich zablokowania, chorób i ostatecznie śmierci rośliny.

Większe narażenie na choroby: Niewłaściwe pH stwarza środowisko sprzyjające rozwojowi patogenów glebowych, które atakują marihuanę.

Zmniejszenie produktywności: Konopie mają trudności z prawidłowym wzrostem i kwitnieniem w niewłaściwych warunkach pH, co ostatecznie wpływa na ilość i jakość plonu.

Zaburzenia we wzroście: Rośliny wykazują objawy takie jak: żółknięcie liści, plamy, opadanie liści czy zahamowanie wzrostu, które są wynikiem złego pH i braku dostępu do składników odżywczych.

Zmienność mikroflory glebowej: Niewłaściwe pH zakłóca równowagę pożytecznych mikroorganizmów w glebie, które wspierają roślinę, takich jak bakterie azotowe.

Zmniejszenie jakości i ilości plonu: Niewłaściwe pH wpływa na koncentrację kannabinoidów w marihuanie, co wpływa na jakość produktu końcowego.

Zdjęcia roślin marihuany użytkowników  Forum Haszysz które przedstawiają problemy z pH podłoża

problem z ph gleby2
problem z ph gleby1
problem z ph gleby3

Kilka najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących pH podłoża

Wielu ogrodników, zwłaszcza początkujących, może nie do końca rozumieć  znaczenie odpowiedniej wartości pH lub być pewnym, jak dokładnie zarządzać tym elementem w uprawie cannabis. W odpowiedzi na liczne zapytania i wątpliwości osób uprawiających, postanowiliśmy przygotować dedykowaną sekcję. Poniżej znajdziesz zestawienie kilku najczęściej zadawanych pytań dotyczących pH podłoża w uprawie konopi indyjskich wraz z dokładnymi odpowiedziami, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i optymalizować uprawę.

Jakie jest optymalne pH dla konopi uprawianych w glebie?
Optymalne pH dla konopi uprawianych w glebie wynosi od 6,0 do 7,0.

Jakie jest optymalne pH dla konopi uprawianych w systemach hydroponicznych?
W systemach hydroponicznych optymalne pH wynosi od 5,5 do 6,5.

Czy pH podłoża wpływa na dostępność składników odżywczych dla rośliny?
Tak, nieodpowiednie pH może blokować dostępność niektórych składników odżywczych, co prowadzi do niedoborów.

Jakie są objawy niedoboru składników odżywczych spowodowane nieodpowiednim pH?
Objawy mogą obejmować żółknące liście, plamistość, słaby wzrost rośliny i słabe kwitnienie.

Jak można obniżyć pH podłoża?
Do obniżenia pH można kwasku cytrynowego, lub specjalnych produktów przeznaczonych do obniżania pH dostępnych w growshopach.

Jak można podnieść pH podłoża?
Do podniesienia pH można użyć wapna dolomitowego.

Czy pH wody używanej do podlewania ma wpływ na pH podłoża?
Tak, woda o zbyt wysokim lub niskim pH może wpływać na ogólny poziom pH podłoża.

Czy wartości pH wody do podlewania należy mierzyć przed czy po dodaniu nawozów?
Zdecydowanie po. Substancje odżywcze i nawozy mają zdolność modyfikacji wartości pH wody. Po przygotowaniu roztworu, skorzystaj z miernika pH lub specjalnych kropli, by dokładnie ustalić aktualne pH.

Jak często powinno się monitorować pH podłoża?
W idealnym przypadku pH powinno być monitorowane przynajmniej raz w tygodniu.

Czy zmiany w składzie odżywek mogą wpływać na pH podłoża?
Tak, niektóre składniki odżywcze mogą wpływać na poziom pH podłoża.

Czy uprawa konopi w doniczkach wymaga częstszego monitorowania pH niż uprawa w gruncie?
Tak, ponieważ w doniczkach środowisko korzeniowe może szybciej reagować na zmiany pH niż w gruncie.

Czy pH podłoża wpływa na smak i jakość końcowego produktu?
Tak, nieprawidłowe pH może wpływać na zdolność rośliny do przyswajania składników odżywczych, co może wpływać na jakość końcowego produktu.

Jakie są skutki długotrwałego uprawy marihuany w nieodpowiednim pH?
Może to prowadzić do osłabienia roślin, niedoborów składników odżywczych, słabego wzrostu i mniejszych plonów a w ostateczności śmierci roślin.

Czy istnieją odmiany marihuany bardziej odporne na nieodpowiednie pH?
Choć wiele odmian konopi indyjskich może tolerować szeroki zakres pH, niektóre mogą być bardziej wrażliwe niż inne. Najlepiej jest kierować się zaleceniami dotyczącymi konkretnej odmiany.

Więcej o pH:
- Fakty pH
- Jaki pH metr kupić
- Czym jest odczyn gleby pH
- 4 rzeczy, które musisz wiedzieć o pH gleby
- Kwasek cytrynowy, fakty i mity związane z obniżaniem pH
- Optimal pH for Cannabis

Wciąż borykasz się z problemem związanym z Twoją rośliną? Zajrzyj i poczytaj dział na forum mierzenie pH i EC lub poproś o radę w dziale 'Choroby'  – z pewnością otrzymasz wsparcie.

Autorami artykułów zamieszczonych na haszysz.com są pasjonaci mający bardzo duże doświadczenie w uprawie, hodowli i konsumpcji konopi indyjskich. Wiedza ta jest efektem doświadczenia zdobytego na przestrzeni lat na forum.haszysz.com i obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień. Publikacja ich pracy ma cel informacyjno-edukacyjny. Należy pamiętać, że regulacje prawne dot. konopi indyjskich, ich uprawy i posiadania, różnią się w zależności od kraju.

Najnowsze

Polecamy sklep z nasionami marihuany