landrace marihuana
Odmiany landrace to temat, który budzi wiele kontrowersji i mitów. Wiele informacji na ten temat można znaleźć w wyszukiwarce Google, ale nie wszystkie z nich są prawdziwe. W tym artykule wytłumaczymy czym jest landrace oraz przeanalizujemy 5 fałszywych twierdzeń dotyczących tych odmian, aby pomóc Ci zrozumieć, co jest faktem, a co fikcją.

Czym są odmiany konopi indyjskich nazywane Landrace

Odmiany konopi zwane "landrace" to tradycyjne, dzikie lub domyślnie hodowane odmiany konopi indyjskich, które rozwijały się w specyficznych regionach na całym świecie. Odznaczają się unikalnymi cechami przystosowanymi do danego lokalnego środowiska.

Co dokładnie oznacza słowo Landrace

Termin "landrace" odnosi się do roślin, które są naturalnie odpornymi odmianami, często endemicznymi dla danego obszaru geograficznego. Zazwyczaj są one uważane za genetycznie czystsze, ponieważ nie były krzyżowane z innymi odmianami.

odmiana marihuany landrace

Przykładowe genetyki landrace o których prawie każdy palacz marihuany słyszał to "Hindu Kush", majestatyczna odmiana pochodząca z surowych i nieprzejednanych krajobrazów Hindu Kush w Afganistanie i Pakistanie. "Durban Poison", który kwitnie na zielonych równinach Południowej Afryki, jest równie wyjątkowy. A kto mógłby zapomnieć o "Acapulco Gold"? Jego korzenie sięgają słonecznego, egzotycznego Meksyku.

Odmiany landrace są bardzo cenne dla hodowców i naukowców ze względu na ich genetyczną różnorodność i unikalne cechy, takie jak odporność na warunki atmosferyczne oraz specyficzne profile terpenów, kannabinoidów i innych związków. Mogą one jednak różnić się pod względem efektów, zawartości THC/CBD, smaku, aromatu i wyglądu w porównaniu do nowocześniejszych, wyselekcjonowanych odmian konopi indyjskich.

5 fałszywych twierdzeń z pierwszej strony wyszukiwania Google o odmianach landrace

W świecie, gdzie informacje są na wyciągnięcie ręki, niezwykle ważne jest, aby nauczyć się odróżniać fakt od fikcji. Dzięki możliwościom, jakie daje Internet, mamy dostęp do ogromnej ilości informacji na temat marihuany. Niestety, wiele informacji na ich temat, które można znaleźć na pierwszej stronie wyników wyszukiwania Google, jest mylących lub po prostu nieprawdziwych.

"Większość genetyki landrace to 100% Sativa lub 100% Indica" (źródło: Alchimia)

konopia indyjska 2

[Edit: W badaniach Small & McPartland, badacze dowiedli, że istnieją naturalnie występujące różnice między populacjami roślin z rodziny Sativa oraz Indica (obecnie są one znacznie zatarte ze względu na agresywną hybrydyzację w przeciągu ostatnich 50 lat - przyp. tłum), wywodzących się odpowiednio ze Środkowej i Południowej Azji. Terminy "Indica" i "Sativa" powinny być używane wyłącznie do określania niektórych rodzimych szczepów azjatyckich, ale nie do opisywania nowoczesnych, hybrydowych odmian. Należy tu jednak zaznaczyć, że wiele landrace to krzyżówki pomiędzy tym co Ernest Small klasyfikuje formalnie jako dwie odmiany botaniczne - var. indica (Sativas) i var. afghanica (Indicas).; (var. - przeróżny, rozliczny, rozmaity, różny)]

John McPartland nazywa system Indica-Sativa-Ruderalis "rodzimą taksonomią". Ostatecznie termin ten wywodzi się z wątpliwych badań, które w latach siedemdziesiątych przeprowadził Richard Evans Schultes. Indica i Sativa w ich rodzimym znaczeniu są problematycznymi kategoriami do zrozumienia każdego typu konopi. Terminy te są bezużyteczne w odniesieniu do odmian hybrydowych, które można znaleźć w każdym, przeciętnym menu w Amsterdamie czy Ameryce Północnej, ale także niezręcznie byłoby je stosować w stosunku do wielu odmian landrace.

Konopia nie jest rośliną, która respektuje limity i nie daje się ująć w sztywne ramy. To dotyczy zarówno z góry wyrobionych opinii ludzi na temat podziału Indica i Sativa, jak i granic fizycznych, różnic kulturowych czy geografii.

Skupmy się jednak na prostej morfologii Indica i Sativa. Ponieważ są one w stanie krzyżować się, populacja Cannabis często łączy się stopniowo ze sobą, tworząc przy okazji ciągłą serię form pośrednich. Zjawisko to jest szczególnie intensywne w regionach o wysokiej różnorodności biologicznej, takich jak północny Pakistan i południowy Afganistan. Intergradacja (ang. intergrade) oznacza przejście w inną formę przez serię pośrednich form. W przypadku Cannabis, intergradacja odbywa się we wszystkich kierunkach: pomiędzy udomowionymi i dzikimi formami, między stereotypowymi szczepami Indica i Sativa, a także w obrębie pojedynczego szczepu.

odmiany konopi landrace
Jeśli zaczniemy od Himalajów Indyjskich, występujące tu na przykład udomowione rośliny polowe (czyli landraces) intergradują z cherlawymi (*) roślinami ruderalnymi (roślina ruderalna - roślina zasiedlająca podłoża zmienione przez człowieka), które rosną na wsiach i wokół nich. Z jednej strony znajdują się rośliny o dorodnych liściach i nasionach rosnące na polach. Z drugiej strony, wokół hałd, ścieżek i rowów znajdują się chwasty o małych liściach i nasionach. Między tymi dwoma skrajnymi punktami znajdują się rośliny będące formami pośrednimi. Jest to tak zwany kompleks chwastów i roślin uprawnych. (crop-weed complex -jak to lepiej ująć?).

Podobnie dzieje się, gdy wrona leci z Nepalu w stronę Afganistanu, im bliżej łańcucha Hindu-Kush, tym bardziej dostrzegalne stają się stereotypowe cechy Indica - szerokie (nie szpiczaste jak w przypadku Sativa) liście, czy wczesne dojrzewanie. W okolicach pakistańskiego Kashmiru, liście i aromaty w typie Indica są powszechne, chociaż występujące tu szczepy są zwykle wysokie i osiągają dojrzałość dopiero na początku listopada. W dolinie Tirah lub Paktii, karłowate lub półkarłowate, wcześnie dojrzewające rośliny są już bardziej powszechne i towarzyszą im charakterystyczne dla Indica szerokie liście. Ponownie widzimy, jak intergradacja konopi może zachodzić nie zważając na rozległy obszar geograficzny.

Istnieje jednak kluczowe zastrzeżenie. Jeden z ulubionych ekspertów Google do spraw landrace, Brian D. Colwell, pisze:

Ogólnie odmiany konopi landrace są niezwykle spójne w obrębie szczepu, zarówno 100% Indica, jak i 100% Sativa...

 cannabis landrace

Biorąc jednak pod uwagę regiony takie jak Hindu Kush, rzeczywistość często nie pokrywa się z tym stwierdzeniem. W Pakistanie i znacznej części Afganistanu, rośliny posiadające stereotypowe cechy Indica występują najczęściej jako skrajne warianty w populacji jednego szczepu landrace. Nawet w Tirah lub Chitral, na polu jednej odmiany landrace, zwykle można znaleźć spektrum cech roślin - od szerokolistnych, do wąskolistnych, wysokich i niskich. Szczepy, które są konsekwentnie zgodne ze stereotypem Indica wydają się być rzadkością, zarówno wśród landrace, jak i odmian nowoczesnych.

Nawet w latach 70', w prawie wszystkich rzekomo "czystych Indicach" powszechne były osobniki z wąskimi liśćmi, zupełnie jak na prezentowanych wczesnych fotografiach Afghani #1 autorstwa Mel Frank. Podobnie landrace z Bliskiego Wschodu i wschodniej części Morza Śródziemnego są karłowate lub półkarłowate, ale rośliny w tej populacji mają częstszą tendencję do eksponowania wąskich liści niż szerokich. Himalajskie landrace pod względem morfologicznym to głównie rośliny z rodziny Sativa, ale wykazują chemotypy kannabinoidów znane z Indica. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że wspólnie występują w kompleksach chwastów i roślin uprawnych. Poszczególne rośliny z autentycznych landrace w typie Indica dają różne efekty - od stereotypowego, indyjkowego odprężenia, po hipotetycznie Sativowe. Zatem kategoryzacja Sativa-Indica nie znajduje tutaj zastosowania.

Prowadzi to do wniosku, że na długo przed erą szlaku hipisów (Hippie trail) wiele landrace stosowanych do wyrobu haszyszu w Azji pochodzi od hybryd między Sativa i Indica.

Dla odmiany, w tropikach Azji Południowo-Wschodniej i Południowej, z wyjątkiem obszarów "zepsutych" przez hybrydy, takich jak Kambożdża można znaleźć czyste Sativy. Jednak należy mieć na uwadze, że autentyczne landrace z Laosu również zwykle powstawały jako hybrydy między różnymi landrace. W Laosie i Tajlandii, ta sytuacja może być szczególnie skomplikowana i złożona, ponieważ landrace mogą pochodzić częściowo z populacji z regionu Yunnanu.

Prawdopodobnie skupienie zachodu na szerokości liścia per se jest czymś w rodzaju roztargnienia, szczególnie w ścisłym kontekście taksonomii, gdzie bardziej znacząca jest całkowita powierzchnia liścia. Wiele upraw roślin, z różnymi rodzajami listowia, takich jak konopie, rozwija duże liście. Jest to cecha adaptacyjna występująca na skutek nacisku na udomowienie konopi. Małe liście rozwijają się, gdy rośliny rosną jak chwasty lub dziczeją. Udomowione odmiany mogą osiągnąć fenotypy typu dzikiego w przeciągu około 50 pokoleń. Z punktu widzenia taksonomisty, posługiwanie się kształtem liścia w przypadku roślin z dużymi liśćmi, do rozróżnienia gatunku konopi jest błędem w rozumieniu teorii taksonomicznej. Sativa i Indica to udomowione odmiany stworzone przez ludzkość, nie można ich więc przypisywać jako gatunków. Przypisanie ich do jakiejkolwiek innej klasy taksonomicznej jest sprawą trudną i lepiej zostawić to specjalistom.

Poza debatą, czy Indica i Sativa należy uznać za gatunki, podgatunki, itp., sedno sprawy stanowią dowody, które sugerują, że większość landrace powstała w wyniku hybrydyzacji zachodzącej między landrace. Twierdzenie to jest prawdziwe nawet w stosunku do zatrudnionych przy produkcji "czystych Sativ". Innymi słowy - odmiany które farmerzy w Tajlandii i Laosie określają jako hybryda, to w większości hybrydy między między landrace, inne to krzyżówki z konopiami wschodnioazjatyckimi.

Odmiany landrace są bardzo stabilne i wykazują niewiele fenotypów" (źródło: Alchimia)

odmiana landrace
Pewnego razu, wczesny klient uprawiający odmianę marihuany Lebanese, którą pozyskałem w Dolinie Bekaa, wysłał mi e-maila. Nie mógł uwierzyć, że rośliny na tym etapie wegetacji były tej samej odmiany, ponieważ różnice morfologiczne między nimi były aż tak duże. Jest to zwłaszcza zauważalne w przypadku landrace z północy, uprawianych do tradycyjnego pozyskiwania żywicy w regionach takich jak Himalaje, Hindu Kush i Bliski Wschód.

Landrace zwykle wykazują wiele wariacji wokół ich podstawowego wzorca, podobnie jak symfonia Beethovena. Ten rys podstawowego wzorca połączonego jednak z ogromną różnorodnością wynika z tradycyjnych metod selekcji, tj. otwartego zapylania wyselekcjonowanych roślin żeńskich. Jak napisał Ernest Small, prawdopodobnie wiodący autorytet w dziedzinie Cannabis:

Landraces mają zwykle znacznie szerszą bazę genetyczną odpowiadającą szerszemu zakresowi zmienności i szerszemu zakresowi przystosowania do stresu, szczególnie w lokalnych warunkach środowiskowych i czynnikach biotycznych, w których były wyselekcjonowane.

"Czyste odmiany marihuany (zwane również czasami "landrace" lub "rasowymi" [ang. purebred]) rozwinęły się w swoim naturalnym środowisku i nigdy nie zostały skrzyżowane z żadną inna odmianą, ale są wsobne przez wiele, wiele pokoleń" (źródło: Alchimia)

Ponownie należy podkreślić, że landrace mają bardzo szeroką bazę genetyczną, szczególnie w porównaniu z prawdziwymi odmianami roślin uprawnych i nowoczesnymi hybrydami. Niewielu miłośników zdaje sobie sprawę, że większość landrace powstała jako hybrydy między różnymi landrace. Głównymi przyczynami są duże fale dyfuzji uprawy i konsumpcji konopi, jak na przykład w wieku osiowym (od ok 8 do 3 wieku p.n.e) , XIII w. i epoce kolonialnej.

Ostatnie przykłady dyfuzji tego typu obejmują transfer nasion z Afganistanu do Tirah i Libanu w latach 70' XX wieku, do Himachal Pradesh i Nepalu w latach 80' oraz do Maroka na początku XXI wieku. Skutkiem tych procesów jest nieodwracalna strata setek, a czasem tysięcy lat różnorodności biologicznej.

"Poza Azją Środkową, wszystkie odmiany landrace są wynikiem ucieczki (lub zdziczenia) odmian, które były selektywnie hodowane przez ludzi, a następnie stopniowo dostosowały się do środowiska" (źródło: Leafly)

Faktycznie, znalezione poza Azją Środkową landrace to głównie landrace południowe (tj. ganja), które rozprzestrzeniły się po całym świecie za sprawą osób transportujących ganję i/lub nasiona. Ganja to tradycyjna nazwa dla kwiatostanów konopi. Imperium Brytyjskie eksportowało ganję do indyjskich robotników na Karaibach, angolscy niewolnicy przewozili nasiona i ganję z Afryki do Brazylii i tak dalej. Zdaje się więc, że główne historyczne dyfuzje uprawy konopi indyjskiej poza Azję Środkową w epoce żelaza i w średniowieczu wiązały się z transportem nasion. Inaczej mówiąc, historia marihuany w Azji najprawdopodobniej obejmuje aklimatyzację w różnych stronach świata i czasach, w połączeniu z nagłymi, dużymi falami dyfuzji uprawy i udomawiania, tak jak miało to miejsce w latach 60' i 70'.

"Miarodajnym przykładem Landrace może być odmiana " lamb's bread wywodząca się z Jamajki, czy też szczep Hindu Kush pochodzący z bliskiego wschodu oraz Swazi Gold z centralnej Afryki." (autor : greencamp)

Ogólną, powieloną nie jasnością jest fakt, który mówi, że jednostkowe regiony takie jak Hindu Kush, posiadają tylko pojedyczną genetykę. Subiektywne spojrzenie na sprawę jest zupełnie inne i bardziej zróżnicowane.

W badaniach UNODC dotyczących konopi Afgańskich wymieniono kilka różnych szczepów, takich jak Watani i Mazari. Nie jest jasne, w jakim stopniu te nazwy odnoszą się do konkretnych genetyk Landrace.

Biorąc pod uwagę skromny rejon Hindu Kush taki jak Chitral można orzec, że dysponuje on zróżnicowaną i rozpoznawalną odrębną genetyką.

Panuje błędne przekonanie że " Lamb's Bread " ukierunkowany jest do konkretnego szczepu. Świadczy to o tym, że rozumienie przyjętego przez ogół pojęcia Landrace jest pogrążone w nie jasności

Odmiana" Chleb Baranka, odnosi się do czynności sakramentalnych Rasty, które mają swoje podłoże w różnego pochodzenia praktykach, począwszy od praktyk hinduistycznych kończąc na praktykach chrześcijańskich.

Nazwy które są najbardziej kojarzone z Suazi to "Czerwone Suazi" oraz "Roibart (czerwony buzydygan)" poprzez kolor ich fenotypów.

Ma to nawiązanie do twierdzeń Briana D.Calwella odnoszących się do tego, że "genetyka pochodząca z Azji Środkowej i Południowo Wschodniej obejmuje Ałtaj, Południowo Środkową Rosję, Mongolie, Kambodżę, Luang Prabang, Nepal, kończąc na Tajwanie". więc żadne wymienione miejsce, nie odpowiada konkretnemu szczepowi Landrace

Dowiedz się więcej i poczytaj tematy na forum dotyczące odmian landrace

Źródła:
- Forum Haszysz
- Landrace.blog

Tłumaczenie:
Delavega i Dziku Protagonista

Autorami artykułów zamieszczonych na haszysz.com są pasjonaci mający bardzo duże doświadczenie w uprawie, hodowli i konsumpcji konopi indyjskich. Wiedza ta jest efektem doświadczenia zdobytego na przestrzeni lat na forum.haszysz.com i obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień. Publikacja ich pracy ma cel informacyjno-edukacyjny. Należy pamiętać, że regulacje prawne dot. konopi indyjskich, ich uprawy i posiadania, różnią się w zależności od kraju.

Najnowsze

Polecamy sklep z nasionami marihuany